Wracamy na pątniczy szlak!

Tegoroczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu pandemii Covid-19 w Polsce umożliwiają dwukrotnie większy udział osób w rekolekcjach w drodze. Według opublikowanych właśnie nowych wytycznych GIS piesza grupa pielgrzymkowa może liczyć 300 osób, to o połowę więcej niż przed rokiem. Liczba pątników może się zatem zwiększyć. „Choć jedna grupa pielgrzymkowa może liczyć do 300 osób, to do zalecanego limitu nie wlicza się tych, którzy otrzymali […]