Franciszek o Eucharystii jako wielkim darze Zmartwychwstałego Pana

Eucharystia, czyli kolejny z sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, stała w centrum papieskiej katechezy podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Jak wskazał Franciszek, z tego sakramentu miłości wypływa wszelka autentyczna droga wiary, komunii i świadectwa.

„Celebracja eucharystyczna nie jest tylko ucztą: jest pamiątką Paschy Jezusa Chrystusa, centralnej tajemnicy zbawienia. «Pamiątka» nie oznacza jedynie wspomnienia, ale uobecnienie: za każdym razem, kiedy sprawujemy ten sakrament, prawdziwie uczestniczymy w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Eucharystia stanowi zwieńczenia Bożego dzieła zbawienia: Pan Jezus, stając się chlebem łamanym dla nas, w istocie obdarza nas całą swoją łaską i miłosierdziem, aby odnowić nasze serca, nasze życie i naszą relację z Nim i z braćmi. Nigdy nie będziemy w stanie dostatecznie podziękować Bogu za dar, jaki nam dał w Eucharystii! I nigdy nie pojmiemy w pełni jego wartości i bogactwa. Prośmy Go więc, aby ten sakrament Jego żywej obecności kształtował nasze wspólnoty w miłości i jedności”.

Sam Papież z naciskiem wskazał na dziękczynny wymiar Eucharystii, z którego wynika potrzeba regularnego w niej uczestnictwa:

„To wielki dar, dlatego tak ważne jest chodzenie ma Mszę w niedzielę, uczęszczanie na Mszę nie tylko po to, by się modlić, ale by przyjmować Komunię, ten chleb, który jest Ciałem Jezusa Chrystusa i który nas zbawia, przebacza nam i jednoczy nas z Ojcem. Pięknie jest to czynić. A zatem w każdą niedzielę chodźmy na Mszę, bo to jest właśnie dzień Zmartwychwstania Pana. Stąd niedziela jest tak ważna dla nas. A dzięki Eucharystii czujemy właśnie tę przynależność do Kościoła, do ludu Bożego, do ciała Bożego, do Jezusa Chrystusa. I nigdy nie zdołamy pojąć całej jej wartości i bogactwa. Prośmy więc Pana, by ten sakrament nadal podtrzymywał w Kościele Jego żywą obecność i kształtował nasze wspólnoty w miłości i komunii według serca Ojca. A to czyni się przez całe życie, ale rozpoczyna się w dzień Pierwszej Komunii. Ważne jest zatem, by dzieci dobrze przygotowały się do Pierwszej Komunii Świętej i by żadne dziecko tego nie zlekceważyło, bo to jest pierwszym krokiem przynależności do Jezusa Chrystusa, i to bardzo ważnym po Chrzcie i Bierzmowaniu” – dodał Ojciec Święty.

Źródło: http://pl.radiovaticana.va/