Życzenia z Jasnej Góry

Drodzy Pielgrzymi, Dobrodzieje i Przyjaciele Jasnej Góry!

Z Sanktuarium Narodu, na Boże Narodzenie 2015, w imieniu Wspólnoty Ojców i Braci Paulinów składam serdeczne życzenia: niech Chrystus każdego dnia na nowo rodzi się w naszych sercach, niech rozpali nas swoją miłością i pomoże na nowo odczytać wielkość chrześcijańskiego powołania. W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski stawajmy się pełnymi dobroci świadkami wiary w Trójjedynego Boga.

Razem z Maryją, we wszystkich wymiarach życia, zarówno osobistego jak i społecznego, wypowiadajmy nasze „fiat”, nasze zawierzenie Bogu. Wszyscy razem z Nią mówmy: niech moje całe życie będzie według Twojej woli Panie.

Święta Boża Rodzicielka niech wyprasza nam błogosławieństwo i obfitość darów Bożych na Nowy Rok 2016.

z darem modlitwy i prosząc o modlitwę

Przeor Jasnej Góry
o. Marian Waligóra OSPPE