Świąteczne życzenia z Jasnej Góry

Boże Narodzenie to radosne świętowanie bliskości Światła, które opromienia całą ziemię!

Z Betlejem Jezus niesie nadzieje dla całego świata. Maleńkie Dziecię w żłobku przypomina nam, że Bóg jest z nami!
Dziękując za to wielkie misterium zamieszkania Boga pośród nas, wraz z całą wspólnotą klasztoru jasnogórskiego, życzę wszystkim związanym z naszym Narodowym Sanktuarium: drogim pielgrzymom, dobrodziejom, a szczególnie osobom najuboższym w naszej Ojczyźnie, wspaniałomyślnego otwarcia się na tę Miłość z wysoka!

W nadchodzącym Nowym Roku, roku świętowania 100-lecia naszej Niepodległości, pamiętajmy słowa św. Jana Pawła II, który powiedział na Jasnej Górze, że „tutaj zawsze byliśmy wolni”. Niech ta nasza wolność – „duchowa niepodległość” – ujawnia się przede wszystkim w szczerym przylgnięciu do Boga. Do „Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas”.

Razem z Maryją, naszą Matką i Królową, starajmy się każdego dnia, otwartym sercem, adorować i przyjmować przychodzącego Boga!

Módlmy się ufnie: Matko „spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło Życia. (…) Pomóż mi pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał światło Życia”.
z darem modlitwy
o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry 
Boże Narodzenie 2017 r.