Pójdźmy do Betlejem…

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba,
pasterze mówili nawzajem do siebie:

Pójdźmy do Betlejem i zobaczymy
co się tam zdarzyło i o czym nam Pan
oznajmił”. Udali się też z pośpiechem
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę,
leżące w żłobie.
(Łk 2,15-16)

Święta Noc Bożego Narodzenia, to noc najradośniejszego orędzia, jakie kiedykolwiek usłyszała ludzkość. Narodził się wam Zbawiciel.

Niech ta radosna nowina z betlejemskiej stajenki, dotrze do wszystkich ludzi dobrej woli. Niech na każdego z nas spłynie pokój, łaska, radość i nadzieja, że „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. (Łk 2, 11-12)

Niech Jasnogórska Bogarodzica, wyprasza nam błogosławieństwo i łaskę miłowania Chrystusa w naszym codziennym życiu i każdym dniu Nowego 2018 roku.

Konińskim pielgrzymom życzy

Redakcja www.pielgrzymka.konin.pl