Informacje

Pielgrzymowanie…

Pielgrzymka to nie tylko podróż do jakiegoś miejsca na mapie. To także droga w głąb samego siebie, do sumienia, do prawdy o własnym życiu. Dopiero poznanie i przyjęcie tej prawdy może coś w nas zmienić. Żeby głosić pokój, trzeba najpierw mieć go w sercu.

Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej – Grupa Konińska

Konińska Pielgrzymka składa się z trzech grup, które tworzą parafianie z: Konina i okolic (kolor żółty), Turku (kolor zielony), Dzierżaw (kolor niebieski). Pierwsza grupa pielgrzymkowa wyrusza z Konina 7 sierpnia, z Kościoła św. Maksymiliana po Mszy św. odprawionej o godz. 6.00 , której przewodniczy ks. proboszcz Wojciech Kochański, a w koncelebrze biorą udział liczni kapłani z Konina.

Grupa pielgrzymkowa z Turku wyrusza 8 sierpnia po Mszy św. o godz. 8.00, której przewodniczy ks. bp Wiesław Mering, wraz z kapłanami uczestniczącymi w pielgrzymce i pracującymi w Turku oraz Koninie.
Grupa pielgrzymkowa z Dzierżaw wyrusza 9 sierpnia, po Mszy św. o godz. 5.00, której przewodniczy ks. Marian Kilichowski – proboszcz i opiekun grupy.

Wędrowanie…

Pielgrzymka wędruje przez następujące miejscowości: Konin, Turek, Uniejów, Szadek, Zduńska Wola, Widawa, Pajęczno, Miedzno i wynosi ok. 220 km., które przebywamy w 7 dni.

Jak wygląda dzień pielgrzyma?

 • pielgrzym wstaje o 4 lub 5 rano,
 • pielgrzym, ponieważ rano jest zimno, zakłada na siebie mnóstwo ubrań, nie jest świadom, że kiedy wzejdzie słońce, będzie to wszystko musiał włożyć do małego podręcznego plecaczka i nieść,
 • pielgrzym je śniadanie w marszu lub na pierwszym postoju, herbatę czerpie kubkiem z garnków ustawionych przy drodze przez gospodarzy,
 • pielgrzym śpiewa najgłośniej jak może, nawet jeśli mu słoń nadepnął na ucho,
 • pielgrzym na postoju leży i udaje, że nie śpi,
 • pielgrzym pomaga innym braciom, niesie za nich bagaż, przyjmuje pod swój parasol,
 • pielgrzym codziennie uczestniczy w Mszy Świętej i nosi radość w sercu z przyjęcia Pana Jezusa,
 • pielgrzym na koniec dnia ustawia się w kolejce do służby medycznej w celu opatrzenia ran na stopach (zwłaszcza jeśli całodzienny marsz zweryfikował pogląd pt. „Mam wygodne buty”),
 • pielgrzym chętnie kładzie się spać, bo nawet najtwardsza karimata sprawia, że nie trzeba już znajdować się w pozycji wertykalnej.

Tworzymy historię

Grupa konińska wyruszyła po raz pierwszy w 1991 roku na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Częstochowie podczas Światowego Dnia Młodzieży.

Jasna Góra

13 sierpnia ok. godz. 15.00 pielgrzymka przybywa na Jasną Górę, wspólnie przychodząc przed obraz Czarnej Madonny z Grupą Włocławską „Amarantową”. Ostatni dzień wędrowania kończy Msza św. wieczorna sprawowana na Wałach Jasnogórskich. W ostatnim dniu pielgrzymki jest z nami Pasterz Diecezji ks. bp Wiesław Mering, który wpierw wita Pielgrzymów Diecezji Włocławskiej, a wieczorem koncelebruje uroczystą Eucharystię.

Opiekunowie

Pierwszym przewodnikiem pielgrzymki był ks. Roman Foksiński. Obecnie grupą konińską opiekuje się ks. Kamil Jakubowski.

Wspaniały klimat…

Wspaniały klimat i niezapomnianą atmosferę pielgrzymki tworzą… pielgrzymi. Większość uczestników stanowi pełna radości, rozśpiewana i rozmodlona młodzież. W grupie nie brakuje także doświadczonych pielgrzymów i ludzi starszych. Wielki wpływ na charakter pielgrzymki wywiera stała grupa osób tworzących następujące służby: medyczną, drogową, muzyczną, porządkową, ekologiczną, biuro pielgrzymkowe, informacyjną i transportową. Liczną grupę stanowią również księża, klerycy i siostry zakonne.

Co różni pielgrzymkę od turystycznej wyprawy?

Pielgrzymka to nie tylko pokonanie drogi do jakiegoś miejsca, to przede wszystkim podróż w głąb samego siebie. Oderwanie się od ustalonego rytmu dotychczasowego życia otwiera nowe widoki, pozwala spojrzeć na siebie i swoje życie z innej perspektywy. Pielgrzymka to odpowiedź na wewnętrzny głos, który wzywa do wyruszenia w drogę do ukrytych zakamarków naszego życia, do odkrywania i lepszego zrozumienia swojej osoby. Pielgrzymka nie jest więc turystycznym rajdem, który ma głównie dostarczać emocji. Turystyka także rozwija, ale pielgrzymowanie nie jest samym zaspokajaniem ciekawości i szukaniem wrażeń. Jest otwarciem się na nowe, z czym musi wiązać się pewne wyrzeczenie. To poświęcenie często rodzi skruchę i chęć dokonania zmiany w życiu. Wtedy mówimy, że pielgrzymka przyniosła owoce.

Intencja

Pielgrzymka zwykle wiąże się z jakąś intencją, którą pielgrzym niesie ze sobą. Wyruszamy w drogę wierząc, że nasz wysiłek jest potrzebny i może przybliżyć jej spełnienie. Pielgrzymka może mieć też charakter pokutny – gdy pragniemy odkupić winę za popełniony czyn, lub dziękczynny – gdy pragniemy okazać za coś wdzięcznoś

 

Kto może wyruszyć w pielgrzymkę?

Pielgrzymem jest każdy kto czuje się wezwany do wyruszenia w drogę. Przeżywanie pielgrzymki może być prawdziwe i głębokie także wtedy, gdy nie możemy pokonać fizycznie odległości dzielącej nas od jakiegoś sanktuarium. Osoby niepełnosprawne, matki opiekujące się dziećmi, a także ci, którym na wyruszenie w drogę nie pozwalają obowiązki zawodowe – także mogą pielgrzymować. Pielgrzymka jest wtedy bardziej drogą duchową niż fizycznym wysiłkiem. Wyruszając w duchową pielgrzymkę rytm kroków zastępujemy rytmem określonej czynności, którą powtarzamy codziennie przez pewien czas łącząc ją z intencją. Może to być modlitwa, rozważanie jakiegoś tekstu związanego z duchowym rozwojem lub po prostu codzienne trwanie w milczeniu przez np. 10 minut. Każdy taki wysiłek, jeśli jest podjęty w określonej intencji, może mieć charakter klasycznej pielgrzymki i przynosić podobne jak ona skutki.

Zapisy

31 PIESZA PIELGRZYMKA KONIŃSKA NA JASNĄ GÓRĘ

 • Kierownik pielgrzymki: ks. Kamil Jakubowski; telefon kontaktowy: 518 014 601.
 • Zapisy: od 20 lipca w kancelarii w godz.16:00-18:00; adres: kancelaria parafii pw. św. Maksymiliana w Koninie, ul. św. Maksymiliana 2; telefon kontaktowy: 63 249 75 06; 518 014 607.
 • Media: www.pielgrzymka.konin.pl