Franciszek o Eucharystii jako wielkim darze Zmartwychwstałego Pana

Eucharystia, czyli kolejny z sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, stała w centrum papieskiej katechezy podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Jak wskazał Franciszek, z tego sakramentu miłości wypływa wszelka autentyczna droga wiary, komunii i świadectwa. „Celebracja eucharystyczna nie jest tylko ucztą: jest pamiątką Paschy Jezusa Chrystusa, centralnej tajemnicy zbawienia. «Pamiątka» nie oznacza jedynie wspomnienia, ale uobecnienie: za każdym razem, kiedy sprawujemy ten sakrament, prawdziwie uczestniczymy w tajemnicy męki, śmierci […]