Papież Franciszek o trzymaniu z Kościołem

Nie można zrozumieć chrześcijanina bez Kościoła. To stwierdzenie padło podczas porannej Mszy papieskiej w kaplicy Domu św. Marty. W dzisiejszej homilii Franciszek kontynuował refleksję o postaci króla Dawida, opierając się na pierwszym czytaniu liturgicznym, w którym słyszymy modlitwę młodego władcy o Boże błogosławieństwo. Jak zauważył Ojciec Święty, słowa Dawidowej modlitwy wyrażają wielką zażyłość z Bogiem, a zarazem ścisłą przynależność do ludu Bożego. To nasuwa refleksję nad naszym poczuciem przynależności do Kościoła. „Chrześcijanin […]