Informacje o 30 Konińskiej Pielgrzymce na Jasną Górę (2)

„Wielka tajemnica wiary” – to hasło 30 Pieszej Pielgrzymki Konińskiej na Jasną Górę, która w związku z epidemia COVID-19 odbędzie się w tym roku w rygorze sanitarnym.

Pielgrzymka to doświadczenie wiary, to czas nawrócenia, to szansa spotkania Pana Jezusa i jego Matki, to okazja do przyjrzenia się własnemu życiu duchowemu. Tematyczne ramy programu pielgrzymki wyznaczają słowa aklamacji po przeistoczeniu w czasie Eucharystii: „Wielka tajemnica wiary”. Naturalnym, a zarazem pierwszym znakiem dla pątników staje się zatem Eucharystia. Namacalnym symbolem realizacji programu duszpasterskiego pielgrzymki, będzie pogłębienie wiedzy o Eucharystii, o jej duchowych owocach, o liturgicznym przebiegu i osobistym zaangażowaniu.

Uwzględniając wytyczne władz sanitarnych i kościelnych, po przeprowadzonych konsultacjach, biskup włocławski Wiesław Mering wyraził zgodę na zorganizowanie Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę w roku 2020, w okresie epidemii COVID-19, z limitem do 50 osób z pełną obsługą włącznie. Rozumieć należy przez to, że wszystkie służby pielgrzymkowe: zewnętrzne, takie jak transport, służba medyczna, drogowa, oraz wewnętrzne, takie jak służba porządkowa, techniczna, muzyczna itd., wliczane są w liczbę określonego limitu.

ZAPISY

Od 20 – 31 lipca,  w godzinach od 16-18 ruszają zapisy w kancelarii Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie  na sztafetową 30 PPK na Jasną Górę. Przypominamy wstępne zasady, a mianowicie:

  • Każdy pielgrzym zapisuję się TYLKO na jeden dzień pielgrzymki;
  • Wychodzimy tradycyjnie 7 sierpnia  w liczbie 50 osób. Pielgrzymkę rozpocznie Msza św. o godzinie 6.00 w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie;
  • Zakończenie pielgrzymki nastąpi 13 sierpnia, po Eucharystii na Jasnej Górze;
  • Przez czas pielgrzymki czyli 7 dni pielgrzymuje 10 stałych osób + 40 osób każdego dnia innych, dojeżdżających w odpowiednich godzinach na trasę busami;
  • Przy zapisaniu się na konkretny dzień każdy otrzyma szczegółowe informacje – co i jak, o której i skąd danego dnia wyjedzie i wróci;
  •  Dzień wejścia na Jasna Górę tj. 13 sierpnia jest zarezerwowany dla osób, które brały udział w służbach w ostatnich latach.

PROGRAM PIELGRZYMKI

  • Nie zmienia się dotychczasowy program pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, tzn. dzień i godzina wyjścia oraz dojścia do Częstochowy, szlak pielgrzymkowy, dzień i godzina powitania pątników na Jasnej Górze.

KOSZT PIELGRZYMKI

  • Osoba, która zapisuję się na dany dzień wpłaca 45zl. To jest koszt jednego dnia z ubezpieczeniem. Głównie auto i paliwo + chusta. Oświadczenia uczestnictwa w pielgrzymce będą podpisywane bezpośrednio przy zapisach. W sytuacji zapisania się na listę rezerwową czyli na drugi, lub trzeci dzień koszt będzie proporcjonalnie zmniejszony

PILNIE ❗❗❗ POSZUKIWANE SA DWIE OSOBY DO DROGÓWKI.  Cały czas szukamy także 5 osób, które przez cały czas pielgrzymki czyli 7 dni będą dowozić osoby na trasę❗❗❗

30 PIELGRZYMKA KONIŃSKA
Kierownik pielgrzymki: ks. Kamil Jakubowski
Zapisy od 20.07.2020 r. – 31.07.2020 r.
Kancelaria Parafii św. Maksymiliana w Koninie, ul. św. Maksymiliana 2;
Informacje: tel. 63 249 75 06; 690 998 676; www. maksymilian.konin.pl; www.pielgrzymka.konin.pl