Miłosierni czynem

List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek (Ap 7,16-17). [Drugie czytanie z IV Niedzieli Wielkanocy] Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia, przeżywamy Rok Miłosierdzia, którego jednym z celów jest ożywienie posługi charytatywnej w Kościele. Papież Franciszek w bulli Misericordiae Vultus skierował do wiernych Kościoła gorący apel: O jakże pragnę, aby […]

Jasnogórska Szopka

Przekaz Jasnogórskiej Szopki nawiązuje w tym roku do wydarzeń ważnych dla Kościoła w Polsce i na świecie. Pierwszym z nich jest Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który zainaugurował 8 grudnia papież Franciszek otwierając w Watykanie Bramę Miłosierdzia, a także rozpoczęty 29 listopada w Polsce nowy rok liturgiczny związany z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski. Stąd dwa główne hasła umieszczone w centralnym miejscu szopki – w bliskości nowo narodzonego Jezusa, Maryi i św. Józefa – brzmią: […]