31 PPK – Zgromadzeni na świętej wieczerzy – dzień 3

Trzeci etap 31 PPK wiódł z Uniejowa do miejscowości Szadek. Na tym etapie pielgrzymka konińska przekroczyła granicę województwa łódzkiego. Głównym punktem trzeciego etapu pielgrzymki była Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w parafii Wierzchy. Mszę św. koncelebrował i Słowo Boże wygłosił ks. Tobiasz, który stwierdził, że pielgrzymowanie na Jasną Górę ma swój cel, którym jest świętość każdego pielgrzyma. Po Mszy św. pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę. Kolejnym punktem na trasie były Zygry. Od tego […]

31 PPK – Zgromadzeni na świętej wieczerzy – dzień 2

Tradycyjnie, 8 sierpnia, w parafii pw. św. Barbary w Turku miała miejsce uroczysta Eucharystia dla pielgrzymów z Turku i Konina. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Mirosław Frankowski, miejscowy proboszcz, a koncelebrowali księża pątnicy z Konina, Turku, Tuliszkowa i Uniejowa. Ksiądz Frankowski wygłosił również okolicznościową homilię, w której podjął temat Komunii św. w życiu człowieka wierzącego. Ksiądz Proboszcz pytał się zgromadzonych czy czują głód karmienia się Chrystusem? Czy odczuwają pragnienie spotkania się z Chrystusem […]

Facebook
YouTube